Containers - Pojemniki

Podpisz pojemniki wybierając nazwy z listy.

jar - cup - box - bottle - tube - tub - tin - blob - slice - packet - can - bag - blob - bowl - bar - spoonfultin.jpegcan.jpeg
bag.jpeg
bottle.jpeg
bar.jpeg
tube.jpeg
tub.jpeg
box.jpeg
slice.jpeg
spoonful.jpeg
packet.jpeg
jar.jpeg
jug.jpeg
cup.jpeg
blob.jpeg
bowl.jpeg