Containers and products - Pojemniki i produkty

Dopasuj nazwy produktów do pojemników, w jakich z reguły się je przechowuje.