Containers - Pojemniki

Dopasuj nazwy pojemników do obrazków po lewej.