Daty roczne.

Dopasuj daty roczne wyrażone cyframi do ich form napisanych słownie.