Pytania w czasie Past Simple i z przeszłą formą czasownika to be (was/ were)

Wybierz poprawną odpowiedź.