Dom część B - wyrażenia i rzeczowniki złożone część 1

Dopasuj wyrazy znajdujące się po prawej do ich początków po lewej, aby utworzyć wyrażenia/ rzeczowniki złożone związane z tematyką "Dom".