Egzamin - ćwiczenia interaktywne
Środki językowe - present simple, present continuous - tłum. fragm. zdań
Środki językowe - present simple, present continuous - uzupełnianie zdań
Środki językowe - past simple, past continuous - tłum. fragm. zdań
Środki językowe - past simple, past continuous - uzupełnianie zdań
Środki językowe - wyrażanie przyszłości - tłum. fragm. zdań
Środki językowe - wyrażanie przyszłości - uzupełnianie zdań
Środki językowe - stopniowanie przymiotn./przysł., too/enough/as...as - tłum. fragm. zdań
Środki językowe - stopniowanie przymiotn./przysł., too/enough/as...as - uzupełnianie zdań
Środki językowe - kwantyfikatory, rzeczowniki (nie)policzalne - tłum. fragm. zdań
Środki językowe - kwantyfikatory, rzeczowniki (nie)policzalne - uzupełnianie zdań
Środki językowe - present perfect (/cont.), past simple, used to, was/were - uzupełnianie zdań

Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - zbiór z egzaminów z lat ubiegłych
Środki językowe - uzupełnianie zdań - zbiór z egzaminów z lat poprzednich cz. 1
Środki językowe - uzupełnianie zdań - zbiór z egzaminów z lat poprzednich cz. 2
Środki językowe - uzupełnianie zdań - zbiór z egzaminów z lat poprzednich cz. 3