Środki językowe - Przekształcanie wyrazów - część 1

Uzupełnij luki wybranymi wyrazami pamiętając o ich przekształceniu.
Następnie kliknij "SPRAWDŹ".

SHE - PRETTY - CAREFUL - BEAR - TWO

1. Jack won the race. Tom came .
2. She was in July.
3. Drive . The road’s very slippery.
4. Look at . She’s dancing with Sam!
5. Amanda is the girl in the group.

GOOD - CALL - SHE - TWELVE - SWIM

6. It’s not my bike. It’s .
7. Otylia Jędrzejczak is one of the best Polish .
8. They’ve got a dog Fluffy.
9. I’m at running than you are.
10. Her birthday is on May.