Środki językowe - Przekształcanie wyrazów - część 2

Uzupełnij luki wybranymi wyrazami pamiętając o ich przekształceniu.
Następnie kliknij "SPRAWDŹ".

ILL - AMAZE - ADD - WOMAN - BEAUTY

1. salt to various soups and sauces makes them taste better.
2. It’s a day. Let’s go to the beach.
3. I met two American on the plane last week.
4. TB is a very serious . Fortunately it’s curable.
5. I went to a rock festival last night. It was .

TALK – OWN – FOOT – INTEREST (x2)

6. It’s my dog. I’m its .
7. Sammy is a very person.
8. We’re not in buying a carpet.
9. My hurt. We’ve been walking for hours.
10. She’s been on the phone for over an hour now.