Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 1

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
Następnie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ".

1. (Zawsze wstaję o) 6:30 in the morning.
2. Hurry! The bus (odjeżdża) .
3. The film at the cinema (zaczyna się) in 10 minutes. We must speed up.
4. Jack (jeszcze nie odrobił zadania domowego) .
5. I’m saving up (aby kupić) a new laptop.
6. My sister (uwielbia pływać) .
7. (Nie widziałem Sue) for two weeks.
8. (Świetnie się bawiliśmy) at the party last night.
9. (Pomogę ci) if you want.
10. (Nigdy się nie nudzę) at weekends.
11. Things sold in online shops (są o wiele tańsze niż) products in traditional shops.
12. (Jest zbyt głośno by) talk in here.
13. (Zamierzam) visit grandma this Friday.
14. Yesterday at 6 p.m. (jedliśmy obiad) .
15. Sorry, but I can’t meet you this afternoon. (Mam umówioną wizytę u) my dentist.
16. Jack’s (zbyt niski by) reach the top shelf.
17. Puss In Boots (nie jest tak ciekawy jak) Shrek.
18. (Jest) a lot of people in the street.
19. (Czyje są) these jeans? –(Moje) .
20. (Oglądanie filmów) is my favourite pastime.