Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań 10 - mix

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. (Czy Tom ogląda) cartoons?
2. The soup (smakuje okropnie) . I don’t want to eat it.
3. I’m in the mountains. (Świetnie się bawię) here.
4. Susie (rzadko jest) at home. She’s very busy at work.
5. (Spotkałem Johna) while I was doing shopping.
6. Mum (zwykła, miała w zwyczaju czytać) a book to me when I was young.
7. Peter (lubi grać w) online games.
8. The office (właśnie zostało posprzątane) .
9. (Obejrzałem) a great film last weekend.
10. It (jest najnudniejszy film) I’ve ever watched.
11. I’ve got too little money (aby kupić) a new laptop.
12. The exam results (zostaną ogłoszone) next Monday.
13. This task (musi zostać wykonane) by 3 p.m.
14. If she (nie przyjdzie wkrótce) , we’ll go without her.
15. When I (wracam późno do domu) , my parents worry.
16. Sam! I haven’t seen you (całe wieki) .
17. A fly fell into my soup while (jadłem obiad) .
18. (Pływanie) is my favourite sport.
19. (Znam) Peter for many years.
20. I’m saving up (aby kupić nowy rower) .
21. (Wiem jak grać) chess. I can teach you.
22. (Pojechałbym na wakacje) if I had a few days off.