Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 2

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. Susan (nie nosi) glasses.
2. (Jak często ty) watch TV?
3. I hate (ścielenia łóżka) .
4. (Pada deszcz) now.
5. I (nigdy nie jem) fast food.
6. (Samochód mojej mamy jest) blue.
7. What (ty robisz) tonight?
8. What (ty robisz) on Friday afternoons?
9. (Zwykłem robić) shopping on Saturdays when I was 20.
10. (Podczas gdy ja oglądałem) TV, the phone rang.
11. (Telefon zadzwonił) while I was having a shower.
12. (Co robiłeś) yesterday at 5 p.m.? I couldn’t contact you.
13. In the year 2100 people (będą żyli) on the Moon.
14. (Czy mi pomożesz) if I ask you?
15. I’ll go to the cinema if (będę miał czas) .
16. (Na twoim miejscu) , I wouldn’t buy that car. It’s too expensive.
17. (Jeśli zmieszasz) red with white, you get pink.
18. If I found an injured bird, (pomógłbym) it.
19. If I won 1 million euros, (kupiłbym) a house in Greece.
20. Warsaw (jest o wiele większa) than Lublin.