Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 3

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. Russia (jest największym krajem) in the world.
2. Tom (jest nieco wyższy) than Pete.
3. It’s (zbyt ciężkie) to lift.
4. Gold (nie jest tak drogie jak) silver.
5. (Czy Londyn jest bardziej hałaśliwy od) Bornemouth?
6. Johnny is (najlepszym uczniem w) the class.
7. This house is (zbyt mały dla) a family of seven.
8. I’m not (wystarczająco bogaty) to buy a house in Hawaii.
9. Trains (są wygodniejsze od) buses.
10. I’ve been going to school (od siedmiu lat) .
11. (Czy ty kiedykolwiek) been to Japan?
12. (Nigdy nie jadłem) sashimi.
13. I’ve been ill (od ubiegłego poniedziałku) .
14. (Kupiłem samochód) a month ago.
15. "How long (ty znasz Sue) ?" "Since 2009."
16. “I don’t like horror movies”. “Neither (Ani ja) .”
17. “I love hiking”. “So (Ja też) .”
18. Would you like (trochę soku) ?
19. There are (kilka pomarańczy) in the basket.
20. Is (ktoś) hungry?