Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 4

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. (Wszyscy są) tired. Let’s stop for an hour.
2. (Jest zbyt niewiele) apples to make an apple pie.
3. (Ile pieniędzy) do you have?
4. There’s (nic) to eat. I must go shopping.
5. (Nie mamy dużo) time.
6. (Czy mógłbyś) help me?
7. (Ile osób) have you invited?
8. This book (została napisana) by E. A. Poe.
9. (Można kupić) nails and tools at the ironmonger’s.
10. How many films (są robione) in Poland every year?
11. (Powinieneś przeprosić) to Susan.
12. On Saturday evening (idziemy na koncert) .
13. (Nie sądzę, że) Polish football team will win Euro 2012.
14. (Zawsze chciałem) to have a sports car.
15. (Nie wolno ci) park here. It’s forbidden.
16. I wouldn’t do that (na twoim miejscu) .
17. “Which bike is yours?” “(Ten niebieski) The .”
18. Tom (zamierza sprzedać) his car.
19. The Eiffel Tower (została zaprojektowana) by Gustave Eiffel.
20. Mobile phones (są używane) all over the world.