Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 5

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. (Jeśli nie podlejesz) the plants, they’ll wither.
2. (Dlaczego nie byłeś) at school yesterday?
3. (Czy ona nie jest) at home now?
4. Which book (jest twoja) ?
5. (Ile lat ma) Susan?
6. (Jak daleko jest) from London to Poole?
7. (Jak wysoki jest) Kyle?
8. Australia (jest najmniejszym kontynentem) in the world.
9. (Tamci ludzie) are my neighbours.
10. (To są) my sneakers.
11. These are her books and (tamte są moje) .
12. They’re Susan and Linda. (Spójrz na nie) .
13. (Imiona moich przyjaciół) are Rob and Alistair.
14. They’re (zabawki tych dziewczynek) .
15. (Czy jest) a computer in your room?
16. (Czy to są twoje) CDs?
17. (Jest troje dzieci) in the garden.
18. Martha and Kyle (stoją naprzeciw) each other.
19. The music shop is (między kinem) and the petrol station.
20. We all meet (w Boże Narodzenie) .