Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 6

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. I’ll call you (w porze lunchu) .
2. I often go swimming (w sobotnie popołudnia) .
3. He never (pracuje podczas weekendów) .
4. (Czy twoje urodziny są) in June?
5. (Gdzie byłeś o) 7 p.m. yesterday?
6. The car’s driving (przez tunel) .
7. I’ll meet you (za 20 minut) .
8. I saw her (w autobusie) .
9. Tom’s got a car (ale Jack nie ma) .
10. (Czy oni mają) a big house?
11. Tom is a vet. He (leczy zwierzęta) .
12. (Dlaczego Sam wygląda) so sad?
13. Water (zamarza przy) 0ºC.
14. (Słońce wschodzi) in the east.
15. How often (ty ścielisz łóżko) ?
16. Who (robi pranie) in your family?
17. Mark (leci do Nowego Jorku) in two hours.
18. (Chcę iść do) home.
19. (Czy potrzebujesz) anything?
20. (Czy ty wierzysz) in the UFO?