Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 7

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. (Nie pamiętam) her name.
2. Yummy! This soup (smakuje) delicious.
3. Why (ona wącha) the oranges?
4. (Biegłem) when I tripped and fell over.
5. (Zwykłem dawniej) jog every morning.
6. Dad was repairing the car (podczas gdy mama czytała książkę) .
7. (Dlaczego się spóźniłeś) yesterday?
8. What time (zbudziłeś się) this morning?
9. Where (on się urodził) ?
10. A 5 p.m. yesterday (oglądałem telewizję) .
11. (Co robiłeś) this time last week?
12. He was walking to work (gdy spotkał) a friend in the street.
13. Perhaps (odwiedzę cię) tomorrow.
14. There’s no milk left. (Pójdę do) the shop.
15. Open the door, (dobrze) ?
16. (Kiedy kupisz) your own house?
17. When you heat ice, (topnieje) .
18. If I’m busy, (nie odwiedzę cię) .
19. (Gdybym miał dużo pieniędzy) , I’d buy a luxurious house.
20. (Jeśli nie będzie słonecznie) tomorrow, we won’t have a picnic.