Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 8

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. This is a lime, (prawda) ?
2. Sam didn’t do homework, (prawda) ?
3. Carol (już ugotowała) dinner. We can eat now.
4. They (właśnie przyszli) .
5. Lin (pracowała przez 3 lata) in that company before she quit.
6. They (mieszkali we Francji) a year ago.
7. (Uczę się języka hiszpańskiego) for three years.
8. I’m reading a book. (Jak dotąd przeczytałem) fifty pages.
9. We need (kilka bananów i trochę soku) .
10. (Wszystko jest gotowe) for the party.
11. Swimming is easy. (Każdy) can learn.
12. Mam (niewiele gruszek) . I can’t make a dessert for everyone.
13. (Potrafiłem czytać) when I was six years old.
14. (Nie powinieneś jeść) too much junk food.
15. (On musi uczyć się) hard if she wants to pass the exams.
16. (Musimy zmieniać) shoes. It’s the school rule.
17. A theatre is a (miejsce, w którym) you can watch a play.
18. The boy (który stoi) on the left is Peter.
19. A punch is (coś co) makes holes in paper.
20. Harrison Ford is the person (która zagrała) in Star Wars.