Środki językowe - stopień wyższy/ najwyższy przymiotników i przysłówków, wyrażenia z too/enough/as...as - tłumaczenie fragmentów zdań

Uzupełnij zdania tłumacząc na angielski fragmenty w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest bezwzględna poprawność.
1. These shoes (są dla mnie za duże) to wear.
2. English comedies (są śmieszniejsze od) American ones.
3. (Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy) to go on holiday.
4. The blue jumper (ma taką samą cenę jak) the red one.
5. It isn’t (wystarczająco jasno) to read in here.
6. This is (najgorszy dzień) of my life!
7. Paolo’s Pizza make (najlepszą pizzę) in the town.
8. Venice is (tak romantyczna jak) Paris.
9. This jumper is (za mały) . Have you got a bigger one?
10. This film is (mniej ciekawy niż) that one.
11. It (jest za późno) . We’ll never make it on time.
12. Shopping online (zabiera mniej czasu) than shopping in supermarkets.
13. Students have (zbyt dużo nauki) . They’re worn out.
14. Chocolate ice cream is (tak smaczne) as the vanilla one.
15. I don’t spend my money (tak łatwo jak) my sister. She’s broke all the time.