Środki językowe - present simple i present continuous - tłumaczenie fragmentów zdań

Uzupełnij zdania tłumacząc na angielski fragmenty w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest bezwzględna poprawność.

1. Peter (lubi serfować) the Internet.
2. Kate (nie nosi) glasses.
3. "(Czy Tom ogląda) cartoons?" "No, he doesn't."
4. (Dokąd idziesz) this afternoon?
5. The dinner (smakuje świetnie) .
6. Jeremy (nie zawsze jest) cheerful.
7. (Nie idę) to Susan’s party next weekend.
8. "When (wyjeżdżacie) ?" "Tomorrow."
9. (Czy ty wyprowadzasz) your dog every afternoon?
10. I love (oglądać) adventure films.
11. I’m at the summer camp. (Świetnie się bawię) a great time here.
12. (Jak twój tata) get to work?
13. He (zastanawia się nad) changing his work.
14. What time (ty docierasz) to school?
15. We (nigdy nie jemy) late supper.
16. (Idę) to bed now.
17. My brother (czasem pożycza) my jacket.
18. Susie (rzadko jest) at home.
19. What (ty robisz) right now?
20. Don't change the channel, please. (Czekam na) my favourite soap.
21. (Czytasz jakieś) books at present?
22. He's caught a bad cold so he (nie chodzi do szkoły) this week.
23. We (nie pracujemy) in groups very often during English classes. There's not enough time.
24. Look at this photo! I know the girl (która siedzi) next to my sister.
25. Sam and Molly (odwiedzają swoich) grandparents every Sunday.
26. I can’t go to the cinema with you tomorrow. Dad and I (sprzątamy) the garage.
27. How often (ona podlewa) the plants?
28 What (ty zazwyczaj robisz) on Saturday afternoons?
29. He (lata) to Ibiza every summer.
30. Keira is in the bathroom. She (bierze prysznic) .