Środki językowe - Uzupełnianie zdań - część 1

Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z nawiasów odpowiednio je przekształcając.
Następnie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ".

1. Do you (like/go) shopping?
2. (he/play) football every weekend?
3. We (go/ski) quite often last winter.
4. What time (you/get) home yesterday?
5. (you/ever/be) to Argentina?
6. I (be/drive) to school by mum every day.
7. (you/be) at home yesterday?
8. (have/your sister) a boyfriend?
9. We (drive/home) when the accident happened.
10. She (go/bunjee jump) next weekend.
11. She (already/do) her homework.
12. What (they/do) at the moment?
13. I (use/go) to kindergarten.
14. She (listen/radio) every day.
15. (you/ever/eat) ceviche?