Środki językowe - Uzupełnianie zdań - część 2

Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z nawiasów odpowiednio je przekształcając.
Następnie kliknij "ZAKOŃCZ I SPRAWDŹ".

1. She’s always (hate/play/piano) .
2. They can swim, (they/not can) ?
3. She (know/Susan) since 2009.
4. I (always/want) go to the Himalayas.
5. Jack (play/golf) very well.
6. The Falklands (be/attack) by Argentina in 1982.
7. (there not be) any cinemas in the area.
8. We (live/London) for 5 years. Then we moved to Leeds.
9. We (live/London) for 5 years. We love it there.
10. Karen (use/play) the flute in primary school.
11. The (boys/football) is in the garage.
12. She (seldom/visit) her family. She’s very busy.
13. (you/fancy/go) swimming?
14. What (you/do) yesterday at 5 p.m.?
15. How many people (there be) at the party yesterday?