Środki językowe - Present Perfect/ Present Perfect Continuous, Past Simple, used to, Past Simple of to be (was/ were)

Uzupełnij zdania. Wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie i - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy. Wymagana jest bezwzględna poprawność.
1. (Uczę się) English for 9 years.
2. (Czy ty kiedykolwiek jadłeś) kimchi?
3. I’m tidying up the house. (Jak dotąd posprzątałem) my bedroom, the living room and the kitchen.
4. John (ma psa) for many years.
5. (Obejrzałem) a great film last weekend.
6. (To jest najnudniejszy film) I’ve ever watched.
7. She’s lived in London (od wielu lat).
8. How long (ty grasz na gitarze)?
9. He (zwykł/ miał w zwyczaju odwiedzać) his grandma every weekend.
10. I’ve known (mojego najlepszego przyjaciela od) 2001 roku.
11. Tom (mieszkał w Londynie) for five years. Now he has a flat in Bournemouth.
12. It’s the tastiest pizza (jaką kiedykolwiek jadłem).
13. (Czy ona kiedykolwiek) been to the USA?
14. Where’s Tom?” „ (właśnie wyszedł).
15. Sam! I haven’t seen you (całe wieki).
16. Keira (jest na wakacjach od) yesterday.
17. My last skiing holiday was ten years ago. I (nie jeździłem na nartach) for ten years.
18. (Kiedy ty nauczyłeś się) to scuba dive?
19. Jane (nie była w kinie) last night.
20. (Gdzie byłeś) when I called you thius morning?