Różnice w słownictwie między British English, a American English część 2

BrE = British English; AmE = American English

Dopasuj angielskie słowa używane w Stanach Zjednoczonych znajdujące się w prawej kolumnie do ich odpowiedników z Wielkiej Brytanii po lewej.
mql