Zdania warunkowe - zamiana if na unless lub odwrotnie

MINIDICTIONARY/ MINISŁOWNIK:
parcel – paczka, przesyłka, I can afford... – Stać mnie (na coś finansowo)

Przepisz poniższe początki zdań odpowiednio zamieniając 'if' na 'unless' (lub odwrotnie) tak, aby zdania znaczyły to samo.
[PODPOWIEDŹ: pamiętaj co oznacza unless i czego nie robi w 3 os. l. poj.]
1. If I don't have any free time,... = ,...
2. Unless they come soon,... = If ,...
3. If she doesn't help us,... = Unless ,...
4. Unless the weather is fine,... = If ,...
5. If Susie doesn't tidy her room,... = Unless ,...
6. Unless the parcel comes today,... = If ,...
7. If you don't stop shouting,... = Unless ,...
8. Unless our team wins,... = If ,...
9. If Jack doesn't pass the test,... = Unless ,...
10.Unless she phones,... = If ,...
11.If my parents don't agree,... = Unless ,...
12. Unless I can afford it,... = If ,...