Zdania warunkowe typ I - Dopasuj

MINIDICTIONARY/ MINISŁOWNIK:
call back – oddzwonić, ask – pytać, prosić, have a day off – mieć wolny dzień,
have enough money – mieć wystarczająco dużo pieniędzy, wear a helmet – nosić kask

Dopasuj połowy zdań warunkowych z prawej strony do tych z lewej.