Formy gerund, to-infinitive i bare infinitive

Wybierz prawidłowe formy czasowników.