Formy gerund, to-infinitive i bare infinitive

Wybierz prawidłową odpowiedź.