THE HOURS - MATCH/ GODZINY - DOPASUJ

Dopasuj godziny napisane słownie do ich cyfrowych odpowiedników. Wystarczy przeciągnąć prostokąty po prawej i upuścić je na właściwej godzinie.