Godziny - Zaznacz DWIE poprawne odpowiedzi.

Test wielokrotnego wyboru.

Jak powiedzieć daną godzinę? Wybierz PO DWIE odpowiedzi za każdym razem.