Test gramatyczny - present simple, present continuous, past simple i czasownik 'to be'

Test wyboru

Wybierz właściwe odpowiedzi klikając A, B, C lub D. Tylko JEDNA odpowiedź w każdym zdaniu jest poprawna.