Uzupełnij krzyżówkę pospolitymi czasownikami, które pasują do podanych wyrażeń.
 1    2               
                
3              4      
            5      
   6     7            
        8     9       
    10              
          11        
      12            
     13       14        
                
   15