Krzyżówka. Wpisz w pola antonimy (wyrazy o przeciwnym znaczeniu) przymiotników z polecenia.

Uzupełnij krzyżówkę.
1   2                    
   3    4                
                   
5          6             
        7    8    9         
                   
10            11     12        
   13     14         15    16      
                   
    17         18      19      
          20           
                   
       21              
     22