Kwantyfikatory some, any, no, a(n), a lot (of), much, many, a few, a little.

Wybierz poprawną odpowiedź.