Dopasowywanie nagłówków do akapitów

Przeczytaj uważnie tekst o obozie judo, a następnie każdemu fragmentowi przyporządkuj odpowiedni nagłówek. Kliknij i przytrzymaj nagłówek, a następnie upuść na właściwym fragmencie. Nagłówek nie pasujący do żadnego fragmentu należy połączyć z "NIE PASUJE".