Dopasowywanie fragmentów do akapitów

Przeczytaj uważnie tekst o gorylach, a następnie każdemu fragmentowi przyporządkuj odpowiedni nagłówek.Dodatkowy nagłówek nie pasujący do żadnego fragmentu należy połączyć z "NIE PASUJE".