Dopasowywanie fragmentów do akapitów

Przeczytaj 5 wypowiedzi i przyporządkuj im zawody. Dodatkowy zawód nie pasujący do żadnego fragmentu należy połączyć z "NIE PASUJE".