Czasownik modalny can i jego forma przeszła could.

Wybierz poprawną odpowiedź.

MINISŁOWNIK:
ill - chory
be grounded [bi graunded] – mieć szlaban
kindergarten - przedszkole
busy [byzi] – zajęty, zapracowany
barbecue [barbekju] - gril
find [fajnd] - znaleźć
quietly [kłajetli] - cicho
language [lengłydż] – język