Czasowniki modalne must i mustn't

museumrules_pictureb.jpg

MINIDICTIONARY/ MINISŁOWNIK
mobile phone [mobajl fołn] – telefon komórkowy
guide [gajd] – przewodnik (osoba)
exhibits [egzybyts] – eksponaty
ticket [tyket] – billet
litter – śmiecić; śmieci
obey the rules [obej de ruls] – przestrzegać zasad
loudly [lałdli] - głośno


Uzupełnij zasady obowiązujące w muzeum.