Czasowniki modalne must, mustn't i can.

schoolrules_picture.jpg

MINIDICTIONARY/ MINISŁOWNIK
canteen [kan’tin] – stołówka
change [czejndż] – zmieniać
be punctual [bi pankczułel] – być punktualnym
cheat [czit] – ściągać, oszukiwać
during [djuring] – podczas, w trakcie


Uzupełnij zasady obowiązujące w szkole.