Czasownik modalny should.

Wybierz poprawną odpowiedź.