Czasowniki modalne - ćwiczenie mieszane

Wybierz właściwy czasownik modalny.