Czasowniki modalne - przetłumacz fragment

Uzupełnij luki wpisując przetłumaczone fragmenty zdań.
Możesz szybko przechodzić do następnego pola klawiszem "Tab"
1. Susan /nie musi/ go to school tomorrow. It’s a holiday.
2. /Czy oni muszą/ get up so early?
3. He /być może/ be at home.
4. You /powinnaś/ apologise to him.
5. She /umiała/ ride a bike when she was very little.
6. You /musisz/ feed the dog.
7. /Czy mogę/ I sit here?
8. You /musisz/ watch this film. It’s awesome!
9. You /nie wolno/ be rude to other people.
10. Peter /nie musi/ wash up. Susie has already done it.
11. In football you /nie wolno/ touch the ball with your hands.
12. /Może/ we go to the cinema? (sugestia)
13. Jackie /nie musiała/ do the shopping yesterday.
14. /Udało mi się – Mogłem/ I finish the race.
15. /Czy mogę/ I help you?