Czasowniki modalne

Wybierz właściwy czasownik modalny.