Krzyżówka z czasownikami nieregularnymi część 1 be - do.

       1          
               
      2           
               
 3                
               
           4      
5                 
         6        
7    8       9          
               
     10            
               
  11