Krzyżówka z czasownikami nieregularnymi część 2 draw - go.

        1             2    
      3                 
              4     5      
     6         7           
    8        9             
   10      11         12         
                     
  13      14                 
     15                  
16