Krzyżówka z czasownikami nieregularnymi część 3 have - run.

                1   
           2        
    3    4             
   5       6       7      
                 
      8             
   9                
 10                  
11