Krzyżówka z czasownikami nieregularnymi część 1 see - write.

    1   2       3     
4          5       
             
6     7       8       
             
 9           10     
             
       11        
             
   12