18 czasowników nieregularnych w formie past participle (tzw. III klumnie).

Dopasuj angielskie czasowniki nieregularne w formie past participle (tzw. III kolumna) do ich polskich odpowiedników.