18 czasowników nieregularnych w formie past simple (tzw. II kolumnie).

Dopasuj angielskie czasowniki nieregularne w formie past simple (tzw. II kolumnie) do ich form bezokolicznikowych.